معرفی کیس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/23-17:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 97/8/22 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان تشکیل شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir