قابل توجه دستیاران محترم در خصوص دفاع از پایان نامه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/02/06-17:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با توجه به ایین نامه های دوره های دستیاری تخصصی و مصوبات وزارت متبوع دستیاران سال اخر جهت شرکت در ازمون گواهینامه تخصصی موظف به دفاع از پایان نامه یا مقاله ی منتج از ان تا پایان اردیبهشت ماه هر سال می باشند.

دفاع از پایان نامه

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir