فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/20-13:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اساتید محترم گروه:

فرم جمع بندی فعالیتهای سالیانه اعضای محترم هیات علمی جهت ترفیع پایه را تکمیل فرمایید و تا اخر هفته به دفتر گروه تحویل دهید.

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir