شورای گروه بهمن ماه 96

تاریخ ایجاد شنبه,1396/11/14-15:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای گروه روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 8:30 در اتاق شورا ورودی یک طبقه ی اول با حضور اساتید محترم گروه تشکیل گردید. در این جلسه انتخابات مدیر گروه با حضور جناب اقای دکتر رحیمی صورت گرفت. نامه های وارده در شورا نیز اطلاع رسانی شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir