شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-22:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه مورخ 97/7/28 روز شنبه در اتاق اساتید گروه تشکیل شد. در این جلسه با حضور اساتید محترم شورا بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه ی فراگیران صورت گرفت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir