شورای پژوهشی گروه در خردادماه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه در روز شنبه ساعت 11 مورخ 98/3/11 در اتاق اساتید گروه بیماریهای عفونی جهت بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir