شورای پژوهشی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-20:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه روز شنبه مورخ 97/4/9 ساعت 11 در اتاق اساتید گروه ورودی 1 طبقه ی 4 تشکیل شد. در این جلسه موضوعات و پروپوزال فراگیران مورد بررسی قرار گرفت.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir