شورای پژوهشی دی ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-19:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی گروه در تاریخ های 96/10/9 و 96/10/23 جهت بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران تشکیل خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir