شورای پژوهشی اسفند ماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/12/03-21:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

شورای پژوهشی اسفند ماه 96 روز شنبه  مورخ 96/12/12  جهت  بررسی و تصویب پروپوزال و پایان نامه فراگیران تشکیل می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir