شورای عمومی گروه بیماریهای عفونی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-19:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اساتید محترم:

شورای گروه روز شنبه مورخ 96/11/14 ساعت 8:30 در اتاق شورای گروه ورودی یک طبقه ی 4 تشکیل می گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir