سمینار یک روزه ی راهکارهای عملی پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2018/04/11-21:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تصویر: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir