راهنمای جامع نظام مراقبت بیماری های واگیر برای پزشك خانواده

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/06-22:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه کاراموزان و کارورزان محترم

فایل راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر برای پزشک خانواده جهت استفاده ی کاراموزان و کارورزان محترم بارگذاری شد.

فایل راهنمای جامع نظام مراقبت بیماریهای واگیر برای پزشک خانواده

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir