دستورالعمل کشوری ایدز

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/13-19:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه دستیاران محترم

ویرایش جدید دستورالعمل کشوری ایدز در قسمت منابع درسی بارگذاری شد.

تصویر: 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir