جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/04/16-16:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی معرفی کیس روز شنبه مورخ 98/4/15 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان گروه در کلاس شماره 5 مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

ارایه دهنده: سرکار خانم دکتر توسلی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir