جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/03-13:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی معرفی کیس روز سه شنبه مورخ 98/2/3 ساعت 8:30 با حضور اساتید, دستیاران و کارآموزان در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir