جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-17:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی معرفی کیس روز 3 شنبه مورخ 97/10/18 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir