جلسه ی معرفی کیس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/18-20:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی معرفی کیس روز 3 شنبه مورخ 97/10/18 ساعت 8:30 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا با حضور اساتید, دستیاران و کاراموزان تشکیل شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir