جلسه ی شورای عمومی گروه

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-16:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی شورای عمومی گروه با حضور اساتید محترم ساعت 8 روز شنبه مورخ 98/4/1 در اتاق اساتید گروه ورودی یک طبقه ی4 تشکیل شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir