جلسه ی سایت نگاه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/10-19:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه اساتید محترم گروه:

به منظور اشنایی بیشتر با سایت نگاه و رفع ایرادات احتمالی با توجه به ضرورت ورود اطلاعات اساتید محترم در سامانه ی نگاه جلسه ی مجدد در روز پنج شنبه مورخ 96/11/12 ساعت 8 الی 10 در اتاق شورای گروه ورودی اول طبقه ی 4 تشکیل خواهد شد. حضور کلیه ی اساتید محترم الزامی میباشد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir