جلسه ی دفاع پایان نامه کارورزی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-18:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی دفاع پایان نامه کارورز (آقای دکتر هادیان) روز شنبه مورخ ۹۸/۶/۲۳ ساعت ۱۱ در کلاس شماره ۴ مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) تشکیل شد.

اساتید راهنما: سرکار خانم دکتر حکمی فرد- سرکار خانم دکتر ابطحی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir