جلسه ی دفاع پایان نامه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/03/31-12:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه ی دفاع پایان نامه دستیاری خانم دکتر یعقوبی ساعت 11:30 روز شنبه مورخ  98/2/28 در کلاس شماره 2 مرکز آموزشی درمانی الزهرا برگزار شد.

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر خوروش- سرکار خانم دکتر فرسایی   اساتید مشاور: جناب آقای دکتر عطایی- سرکار خانم دکتر حکمی فرد

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir