جلسه دفاع از پايان نامه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/20-19:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه دفاع از پايان نامه رزيدنت خانم دكتر زينب محرابي ساعت 11 صبح در كلاس شماره 5 بيمارستان الزهرا  و اينترن خانم سيده نگار طاهري روز شنبه ساعت 11.30 صبح در كلاس شماره 2  بيمارستان الزهرا تشكيل مي گردد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir