جشن فارغ التحصیلی دستیاران

تاریخ ایجاد جمعه,1397/07/20-11:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

مراسم فارغ التحصیلی دستیاران گروه بیماریهای عفونی روز پنج شنبه مورخ 97/7/19 ساعت 12 الی 15 در سالن میخک هتل کوثر برگزار  گردید. در این مراسم از دستیاران گروه که موفق به کسب دانشنامه ی تخصصی شدند و نیز رتبه ی دوم دانشنامه ی تخصصی سرکار خانم دکتر محرابی تقدیر به عمل امد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir