جشن فارغ التحصیلی

تاریخ ایجاد جمعه,1398/07/12-6:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جشن فارغ التحصیلی دستیاران سال 4 روز 5 شنبه مورخ  98/7/11 ساعت 12 در هتل کوثر برگزار شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir