تاریخ journal club دی ماه 96

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/29-19:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخ ژورنال کلاب های دی ماه 96 به شرح زیر میباشد:

 Diagnosis and Treatment of Leishmaniasis در تاریخ 96/10/14 

Screening for chlamydia trachomatis infection in women  در تاریخ 96/10/28

ساعت شروع ژورنال: 8:30

محل: کلاس درس شماره 5 بیمارستان الزهرا

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir