برگزاری جلسه ی برنامه ی عملیاتی گروه های اموزشی در دانشکده ی پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/21-14:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

جلسه برنامه ی عملیاتی گروه های اموزشی روز دوشنبه مورخ 97/3/21 ساعت 11:30 با حضور مسوول وکارشناسان EDO در تالار ادیب دانشکده ی پزشکی تشکیل شد. در این جلسه توضیحات لازم در مورد تکمیل و ارتقای برنامه ی عملیاتی گروه های اموزشی ارایه شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir