برنامه ی مهر ماه گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/07/05-7:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ی آنکال اساتید و کشیک دستیاران و کارآموزان گروه در مهرماه اعلام شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir