برنامه ی دی ماه 96

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/09/30-16:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ی اساتید- دستیاران و اکسترن ها در دی ماه 96 اعلام گردید.

فایل کامل برنامه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir