برنامه ی بهمن ماه گروه

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/01-15:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ی انکال اساتید محترم به همراه برنامه ی کشیک دستیاران و کاراموزان در بهمن ماه 97 اعلام شد.

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir