برنامه ی اموزشی دستیاران ابان ماه 97

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-22:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ی اموزشی دستیاران در ابان ماه 97 در قسمت برنامه ی درسی تخصصی بارگذاری شد.

فایل برنامه

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir