برنامه ی اسفند ماه 96 و نوروز 97

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1396/12/03-21:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ی اساتید- دستیاران و اکسترن های گروه در اسفند ماه 96 و نوروز 97 اعلام گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir