برنامه ی اردیبهشت ماه گروه

تاریخ ایجاد جمعه,1398/01/30-14:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه ی انکال اساتید محترم به همراه برنامه ی کشیک دستیاران و کاراموزان در اردیبهشت ماه 98 اعلام شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir