امتحان OSCE دستیاران

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/02/18-18:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امتحان OSCE دستیاران روز یکشنبه مورخ 97/2/23 در مرکز مهارتهای بالینی برگزار خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir