ازمون درونبخشی دستیاران

تاریخ ایجاد جمعه,1397/01/24-17:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ازمون درونبخشی دستیاران ساعت 8:30 مورخ 96/12/20 در کلاس شماره 5 مرکز اموزشی درمانی الزهرا برگزار گردید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir