ازمون درونبخشی دستیاران

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/20-15:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ازمون درونبخشی دستیاران ساعت 8:30 مورخ 96/12/20 در کلاس شماره 5 بیمارستان الزهرا برگزار گردید.

تصویر: 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir