طرح دوره بالینی فلوسیپ سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/07/21-6:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

ماه:  مهر 98

گروه آموزشی: سم شناسی بالینی

دوره: فلوشیپ سم شناسی

نام درس: دوره تکمیلی تخصصی سم شناسی بالینی

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر شیوا صمصام شریعت

مکان برگزاری دوره: بیمارستان خورشید

شروع و پایان دوره: ابتدا تا انتهای هر ماه

طول دوره:1 ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان استانداری- بیمارستان خورشید- مرکز تحقیقات علوم رفتاری

تلفن دفتر گروه: 32222475

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه از ساعت 8 الی 13/30

Email: psy_group@mui.ac.ir

هدف کلی دوره:تربیت متخصص آگاه به علم روز- توانمند و متعهد که در زمینه های تشخیصی درمانی پیشگیری و آموزشی و پژوهشی در حیطه تخصصی سم شناسی بالینی به افراد و جامعه ارایه خدمت نماید.

 

جدول کلاس تئوری: 

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

 

مسمومیت با استامینوفن

دکتر ذوفقاری

10-13

بیمارستان نور

 

ppt

 

2

 

مسمومیت با BB/CCB

دکتر ذوفقاری

10-13

بیمارستان نور

 

ppt

 

3

 

مسمومیت با داروهای ضد تشنج

دکتر ذوفقاری

10-13

بیمارستان نور

 

ppt

 

4

 

مسمومیت با قارچ های سمی

دکتر ذوفقاری

10-13

بیمارستان نور

 

ppt

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

گذاشتن کاتتر ورید مرکزی

1

1

2

2

انتوباسیون تراشه

1

1

4

3

همودیالیز- هموپرفیوژن-پلاسمافرز

1

1

1

4 گذاشتن لوله سینه ای - انجام کات داون وریدی 1-1 1-1 -
5 کار با دستگاه های پیشرفته آزماشگاه سم شناسی 2 2 -
6 کار با ونتیلاتور 2 1 10

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

منابع دستیاری فلوشیپ مطابق کوریکولوم آموزشی بوده و شامل کلیه مباحث از آخرین چاپ کتب رفرانس گلدفرانک و حداد می باشد.

منابع فرعی درس:

کتب مرجع: فورد - برنت - تینتینالی

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش :

آشنایی با اصول مدیریت و اداره بخش های ویژه، کار با ونتیلاتور، اکسیژن درمانی، مراقبت و پایش بیماران، روش های تغذیه بیماران، آشنایی با اصول پیشگیری و کنترل عفونت

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

ویزیت بیماران اورژانس و بستری، انجام اقدامات تشخیصی- درمانی، شرکت در برنامه مشاورات پزشکی، پیگیری مشاورات درخواست شده، شرکت در برنامه کشیک‌ها، شرکت  درمانگاه های مسمومیت های دارویی و شیمیایی، شرکت در  برنامه های آموزشی و پژوهشی طبق برنامه تنظینی گروه و  بخش

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

آشنایی با اصول درمان سوء مصرف مواد و الکل بر اساس پروتکل ها و دستورالعمل های کشوری

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir