علوم تشریحی 3 کد21 دندانپزشکی دکتری حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-14:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

نیمسال:          دوم    

رشته: دندانپزشکی

دوره: دکتری حرفه ای

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: علوم تشریحی 3

نام مسوول درس (واحد): دکتر میترا سلیمانی

شماره درس  :123406

روز و ساعت برگزاری: شنبه 16-14

محل برگزاری:  کلاس 9

تعداد و نوع واحد: 2  نظری     *           عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن: 37929154

ساعت و روزهای تماس:همه روزه

 Email:soleimani@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه دوم

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنائی باسیستم عصبی

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

آناتومی singh

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره                                                                                                                                                      بارم: 5نمره

ب) میان ترم:                                                                                                                                                           بارم: 7.5 نمره

ج) پايان دوره:                                                                                                                                                          بارم:7.5 نمره

وظایف دانشجو:

شرکت در کلاس، ارائه برخی از قسمت های کلاس

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

غیبت غیر مجاز مساوی است با حذف درس

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر سلیمانی

کلیات سیستم عصبی

8-10

97/11/13

1

 

 

دکتر سلیمانی

 کلیات سیستم عصبی(ادامه)

8-10

97/11/20

2

 

 

دکتر سلیمانی

طناب نخاعی

8-10

97/11/27

3

 

 

دکتر سلیمانی

قشر مغز 

8-10

97/12/04

4

 

 

دکتر سلیمانی

رابط های مغزی

8-10

97/12/11

5

 

 

دکتر سلیمانی

دیانسفالون

8-10

97/12/18

6

 

 

دکتر سلیمانی

مغز میانی

8-10

97/12/25

7

 

 

دکتر سلیمانی

 مخچه

8-10

98/01/17

8

 

 

دکتر سلیمانی

بصل النخاع

8-10

98/01/24

9

 

 

دکتر سلیمانی

عصب تری ژمینال

8-10

98/01/31

10

 

 

دکتر سلیمانی

اعصاب مغزی 6-1

8-10

98/02/07

11

 

 

دکتر سلیمانی

اعصاب مغزی 12-7

8-10

98/02/14

12

 

 

دکتر سلیمانی

سیستم لیمبیک

8-10

98/02/21

13

 

 

دکتر سلیمانی

بطن های مغزی و شریان دهی مغز سیستم وریدی

8-10

98/02/28

14

 

 

دکتر سلیمانی

جنین شناسی سیستم عصبی

8-10

98/03/04

15

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir