انگل شناسی پزشکی نظام جدید(01) نظری دکتری حرفه ای قارچ و انگل شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/03-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:اول                   

رشته: پزشکی 

دوره: دکتری  

گروه آموزشی: : انگل شناسی و قارچ شناسی

نام درس: انگل شناسی 

نام مسوول درس (واحد): دکتر حسین یوسفی

شماره درس  : 1112643128

روز و ساعت برگزاری: شنبه ها 10-8

محل برگزاری: کلاس 14

تعداد و نوع واحد:   نظری 1/65 واحد

دروس پیش نیاز:-

تلفن: 37929089

ساعت و روزهای تماس: شنبه تا چهارشنبه ساعات اداری بجز ساعت تدریس  

آدرس پست الکترونیک: Yousofi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :  گروه انگل شناسی دانشکده پزشکی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با انگل ها به عنوان گروهی از عوامل بیماری زای زنده

اهداف اختصاصی:

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)انگل شناسی پزشکی مارکل

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

                                                                 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                              بارم: میان ترم و حداکثر نمره سمینار

ب) پايان دوره: تستی   12 نمره                                                                                                                         بارم:8 نمره 

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:تأکید بر آشنایی با زبان تخصصی انگلیسی در طول ترم می باشد و تا حد ممکن اسلایدها، سمینارها و غیره به زبان انگلیسی تهیه می­شود.

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

آقای دکتر یوسفی 

   کلیات انگل شناسی –آسکاریس 

   8-10

97/6/31

1

 

 

آقای دکتر یوسفی

کرم های قلابدار-تریکوسترانزیلوس-استرانژیلوئیدیس استرکورالیس-تریکورلیستریکورا-تریکینیلااسپایرالیس

 8-10 

97/7/7

2

 

 

آقای دکتر یوسفی

لاروهای مهاجر- فیلرها 

 8-10  

97/7/14

3

 

 

آقای دکتر یوسفی

  کلیات ترماتودها –ترماتودهای کبدی-روده ای- ریوی

  8-10

97/7/21

4

 

 

آقای دکتر یوسفی

ترمانودهای خونی- کلیات سستودها –تنیاها 

  8-10

97/7/28

5

 

 

آقای دکتر یوسفی  

ادامه ستودها 

  8-10

97/8/5

6

 

 

آقای دکتر یوسفی

کلیات تک یاخته شناسی –آمیب ها 

  8-10

97/8/12

7

 

 

آقای دکتر یوسفی   

  تاژک داران و مژه داران روده ای –کوکسیدیای روده ای

  8-10

97/8/19

8

 

 

آقای دکتر یوسفی

تاژک داران خونی و نسجی 

  8-10

97/8/26

9

 

 

آقای دکتر یوسفی

پلاسمودیوم ها 

8-10

97/9/3

10

 

 

آقای دکتر یوسفی

توکسوپلاسما 

8-10

97/9/10

11

 

 

آقای دکتر یوسفی   

میکروسپوریدیوم ها 

  8-10

97/9/17

12

 

 

آقای دکتر یوسفی

حشره شناسی پزشکی 

8-10

97/9/24

13

 

 

آقای دکتر یوسفی

  حشره شناسی پزشکی 

  8-10

97/10/1

14

 

 

آقای دکتر یوسفی 

حشره شناسی پزشکی 

  8-10

97/10/8

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir