انگل شناسی تغذیه نظری گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال: اول                     

رشته:تغذیه

دوره:لیسانس(کارشناسی)

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

نام درس:انگل شناسی پزشکی

نام مسوول درس (واحد):مهران بهادران باغبادرانی

شماره درس  :126302

روز و ساعت برگزاری:یک شنبه ها،  12-10 صبح

محل برگزاری:کلاس 7 دانشکده بهداشت

تعداد و نوع واحد:   نظری 1 واحد              عملی

دروس پیش نیاز:-طبق مصوبه دانشکده تغذیه

تلفن:37929168

ساعت و روزهای تماس:شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح الی 5 بعداز ظهر بجز ساعات تدریس

آدرس پست الکترونیک:bahadoran@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی، بخش قارچ شناسی

تعداد دانشجو:  35 نفر                                                                          

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی دانشجویان با علم انگل شناسی و شناخت انگل ها، سیر تکاملی، بیماریزایی، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل

اهداف اختصاصی:شناسایی مورفولوژی انگل های شایع، بیماری های  انگلی شایع، راه های انتقال بیماری انگلی، تشخیص آزمایشگاهی، درمان، کنترل و پیشگیری از بیماری های انگلی و انگل هایی که از طریق دستان آلوده و یا توسط مواد غذایی منتقل می شوند و راهکارهای پیشگیری از انتقال این انگل ها، شناسایی آلودگی ها و عفونت های انگلی که از طریق مواد غذایی و یا فراورده های غذایی منتقل میشوند

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

انگل شناسی پزشکی تالیف نووا و براوون، ترجمه دکتر عمید اطهری، کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فریدون ارفع چاپ جدید،

انگل شناسی پزشکی تالیف دکتر هرمز اورمزدی جلد اول و دوم، تک یاخته شناسی پزشکی تالیف دکتر غروی

 

 

منابع فرعی درس:مطالب موجود در پاورپوینت ها، پرسش ها و پاسخ های مطرح شده در جلسات درس

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

لف) در طول دوره(کوئیز،تکالیف،امتحان میان ترم...)  حضور و غیاب، پاسخ دانشجویان به سوالات مطرح شده در کلاس،   امتحان میان ترم  بصورت چند گزینه ای بدون امتیاز منفی                         بارم:  45% -40% از کل نمره

ب) پایان دوره: حضور و غیاب، پاسخ دانشجویان به سوالات مطرح شده در کلاس، امتحان نهایی

                                                                          بارم : 55% الی 60% از کل نمره              مجموع: نمره نهایی از 20 نمره

                                                          

                                                                                                                 

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- گزارش موارد نقض شده توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

2- غیبت غیر مجاز: یک جلسه غیبت = چشم پوشی، 2 جلسه غیبت = کسر نمره نهایی و 3 جلسه غیبت =گزارش مورد به آموزش و حذف درس

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:  در محدوده زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده پرستاری و مامایی 

تاریخ امتحان پایان ترم:  در روز و ساعت تعیین شده طبق تقویم آموزشی ارایه شده از طرف آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:از جلسه دوم به بعد ممکن است هر جلسه بدون اطلاع قبلی امتحان(کوییز) گرفته شود.

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر سلیمانی

کلیات تک یاخته شناسی ، تک یاخته های روده ای – حفره ای شامل آمیب ها

10-12

97/7/1

1

 

 

دکتر سلیمانی

ادامه  تک یاخته های روده ای – حفره ای شامل تاژک داران و مژه داران

10-12

97/7/8

2

 

 

دکتر سلیمانی

کوکسیدیاها و توکسوپلاسما گوندی 

10-12

97/7/15

3

 

 

دکتر سلیمانی

تک یاخته های خونی - نسجی شامل:  لیشمانیوز جلدی (لیشمانیا تروپیکا، لیشمانیا ماژور) تریپانوزوماها

10-12

97/7/22

4

 

 

دکتر سلیمانی

ادامه تک یاخته های خونی نسجی شامل :لیشمانیوز احشایی یا کالاآزار (لیشمانیا دونووانی و لیشمانیا اینفانتوم)، تریپانوزوم ها و بیماری خواب

10-12

97/7/29

5

 

 

دکتر سلیمانی

عوامل بیماری مالاریا و پلاسمودیوم ها شامل: (پلاسیمودیوم ویواکس، پلاسیمودیوم فالسیپاروم)

10-12

97/8/6

6

 

 

مهندس بهادران

کلیات انگل شناسی پزشکی، طبقه بندی انگل ها، طبقه بندی کرم ها، ویژگی و طبقه بندی کرم های پهن، طبقه بندی ترماتودها، ترماتودهای کبدی

10-12

97/8/13

7

 

 

مهندس بهادران

ادامه جلسه اول ترماتودهای کبدی

10-12

97/8/20

8

 

 

مهندس بهادران

اتودهای روده ای و ترماتودهای ریوی

10-12

97/8/27

9

 

 

مهندس بهادران

ترماتودهای خونی(شیستوزوماها) و عارضه پوستی سرکری یا شیستوزومیایی

10-12

97/9/11

10

 

 

مهندس بهادران

کلیات سستودها و تقسیم بندی آنها تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم 

10-12

97/9/18

11

 

 

مهندس بهادران

دنباله سستودها:  تنیا اکینوکوک و خانواده هیمنولپیدیده

10-12

97/9/25

12

 

 

مهندس بهادران

ادامه سستودها: خانواده های  دیلپیدیده و راسته پسودوفیلیده

10-12

97/10/2

13

 

 

مهندس بهادران

کلیات نماتودها و تقسیم بندی آنها، آسکاریس لومبریکوئیدس، کرم های قلابدار و  لاروهای مهاجر احشایی و پوستی

10-12

97/10/9

14

 

 

مهندس بهادران

ادامه نماتودهای گوارشی شامل: خانواده های استرونژیلویدیده،، تریکوریده 

10-12

97/10/16

15

 

 

مهندس بهادران

ادامه نماتودهای گوارشی شامل: خانواده های اوکسیوریده و تریشینیلیده

10-12

97/10/22

16

 

 

مهندس بهادران

نماتودهای خونی – نسجی کرم پیوک، ووشرریا بانکرافتی، بروگیا مالایی، اونکوسرکاولولوس و لوآ لوآ)، دیوکتو فیما رنالی

10-12

97/10/30

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir