کرم شناسی نظری علوم آزمایشگاهی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/06/26-6:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

نیمسال: اول                    

رشته: کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی

دوره:

گروه آموزشی: انگل شناسی

نام درس: انگل شناسی 1 (کرم شناسی) 

نام مسوول درس (واحد): دکتر زهرا غیور

شماره درس  : 126312

روز و ساعت برگزاری: یکشنبه ها 10-8

محل برگزاری: کلاس 34

تعداد و نوع واحد:   نظری 2واحد         عملی

دروس پیش نیاز:-ندارد

تلفن: 37929171 031

ساعت و روزهای تماس: ساعات اداری

آدرس پست الکترونیک: ghayour@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی   طبقه دوم گروه انگل شناسی 

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی فراگیران به کرم های بیماریزا برای انسان و تشخیص آزمایشگاهی کرم ها

اهداف اختصاصی:

  • آشنایی فراگیران به کرم های نماتود بیماریزا برای انسان و تشخیص آزمایشگاهی
  • آشنایی فراگیران به کرم های ترماتود بیماریزا برای انسان و تشخیص آزمایشگاهی

           آشنایی فراگیران به کرم های سستود بیماریزا برای انسان و تشخیص آزمایشگاهی 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)        

 

Ref:

Medical parasitology: Markell                                                                                                            

 

            Diagnostic parasitology:  Garcia,    

                   

                                                                                                         

 

          

 

منابع فرعی درس: مقالات مربوط به مبحث مورد نظر

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)       بارم:2نمره     ب- امتحان میان ترم                             بارم: 8 نمره                                                     

ب) پايان دوره: طرح سوال توسط مدرسین درس    بارم:10نمره                                                                                                                     

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:کسر نمره و یا حذف درس طبق قوانین آموزشی دانشکده 

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان: حضور بموقع در کلاس درس، در صورت تعطیلی رسمی برگزاری کلاس جبرانی با هماهنگی استاد مربوطه

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

 دکتر غیور

کلیات و طبقه بندی انگل ها، اصطلاحات متداول در انگل شناسی

  8-10

 97/7/1

1

 

 

 دکتر غیور

کلیات نماتودها، آسکاریس لمبریکوئیدس

 8-10

 97/7/8

2

 

 

 دکتر غیور

تریکوریس تریکورا، انتروبیوس ورمیکولاریس

 8-10

97/7/15

3

 

 

 دکتر غیور

استرونژیلوئیدس استرکورالیس، گونه های تریکوسترونژیلوس

 8-10

97/7/22

4

 

 

 دکترپسته چیان

کرم های قلابدار، لاروهای پوستی و احشایی

 8-10

97/7/29

5

 

 

 دکتر غیور

تریشینلا اسپیرالیس، کاپیلاریاها

 8-10

97/8/6

6

 

 

 دکتر غیور

فیلاریاها

 8-10

97/8/13

7

 

 

 دکتر غیور

         کلیات ترماتودها، ترماتودهای کبدی

 8-10

97/8/20

8

 

 

 دکتر غیور

           ترماتود های روده ای و ریوی 

 8-10

97/8/27

9

 

 

 دکتر غیور

               ترماتودهای خونی

 8-10

97/9/4

10

 

 

 دکتر غیور

            کلیات سستودها، تنیاها

 8-10

97/9/11

11

 

 

 دکتر یوسفی

            اکینوکوکوس ها (کیست هیداتید)

 8-10

97/9/18

12

 

 

 دکتر یوسفی

           هیمنولپیس ها، دیفیلوبوتریوم لاتم 

 8-10

97/9/25

13

 

 

 دکترپسته چیان

        روش های تشخیص انگل ها (کرم ها)

 8-10

97/10/2

14

 

 

 دکترپسته چیان

     اطلاعاتی در ارتباط با کنترل کیفی آزمایشگاه

8-10

97/10/9

15

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir