قارچ شناسی نظری علوم آزمایشگاهی گروه انگل و قارچ شناسی ناپیوسته

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/06/20-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:: 98-97

نیمسال: اول                     

رشته:علوم آزمایشگاهی ناپیوسته

دوره:علوم پایه 

گروه آموزشی: انگل و قارچ شناسی

نام درس:قارچ شناسی پزشکی 2

نام مسوول درس (واحد):دکتر رسول محمدی

شماره درس  :126205

روز و ساعت برگزاری:شنبه ها 12-10  

محل برگزاری:

تعداد و نوع واحد:   نظری  1واحد       

دروس پیش نیاز:-ندارد

تلفن:03137929175

ساعت و روزهای تماس:شنبه تا چهارشنبه

آدرس پست الکترونیک:Dr.rasoul_mohammadi@yahoo.com

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی، طبقه اول، گروه قارچ شناسی

تعداد دانشجو:  19نفر                                                                          

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با طبقه بندی و شناسایی قارچ های بیماریزا و ساپروفیت و طرز تشخیص آزمایشگاهی و روش های افتراق ثبات وجود قارچ های بیماریزای فرصت طلب و بیماریزا

اهداف اختصاصی:

1- کلیات قارچ شناسی

2- آشنایی با ساختمان سلولی و تغذیه قارچها

3- آشنایی طبقه بندی و تکثیر قارچها

4- آشنایی با عفونت های سطحی

5- آشنایی با عفونت های جلدی

6- آشنایی با عفونت های زیرجلدی

7- آشنایی با عفونت های احشایی

8- آشنایی با مایکوتوکسین 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

- کتاب قارچ شناسی پزشکی جامع، دکتر فریده زینی، دکتر امیر سید علی مهبد، دکتر مسعود امامی، ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ، سال انتشار: 1393

2- کتاب قارچ‌شناسی پزشکی: قارچها و اکتینومیست‌های بیماریزا تشخیص و درمان (با تجدید نظر در مباحث) همراه با ضمیمه راهنمای تشخیص بیماری‌های قارچی، دکتر شهلا شادزی، ناشر: جهاد دانشگاهی ‌واحد اصفهان، سال انتشار: 1387 

منابع الکترونیک درس:

1- http://www.mycology.adelaide.edu.au

2- http://www.uptodate.com

3- http://www.cochranelibrary.com

4- http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

5- https://www.clinicalkey.com

 

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                              بارم:8 نمره 

ب) پايان دوره:                                                                                                                         بارم:12 نمره 

وظایف دانشجو:

1- دانشجویان موظفند قبل از استاد در کلاس حضور داشته باشند و استاد می تواند بعد از ورود خود، دانشجویان را به کلاس راه ندهد

2- دانشجویان موظفند گوشی همراه خود را خاموش نمایند

3- ضبط صدای استاد با رضایت و هماهنگی ایشان امکان پذیر است

4- استاد می تواند به ازای هر جلسه غیبت، تا نیم نمره از نمره نهایی نیمسال کسر نماید. در صورت انجام 17/4 جلسه غیبت موجه و 17/2 جلسه غیبت غیر موجه، نمره صفر برای درس منظور می گردد

5- تمام هماهنگی های درسی بین استاد و دانشجو تنها از طریق نماینده منتخب دانشجویان صورت می گیرد. اخبار رسیده از سایر دانشجویان مستند نمی باشد

6- نماینده بایستی شماره تلفن همراه خود را جهت هماهنگی به دفتر گروه تحویل دهد و هرگونه تغییر در برنامه نیمسال را به گروه گزارش دهد

7- نماینده موظف است قبل از ورود استاد، کلیه لوازم سمعی و بصری مثل کامپیوتر، ویدیو پروژکتور و دیتا شو را آماده و روشن کرده باشد

8- استاد می تواند در صورت عدم حفظ حرمت کلاس و استاد توسط دانشجو، فرد یا افراد خاطی را به کمیته انضباطی ارجاع دهد

9- پیشنهاد می شود تمامی دانشجویان در طول تدریس یادداشت برداری کنند. در صورت نداشتن مهارت یادداشت برداری در شروع نیمسال در کارگاه های مهارت مطالعه و مدیریت زمان که با هماهنگی مر کز مشاوره دانشجویی برگزار می گردد، شرکت نمایند

10- دانشجو باید در اولین فرصت مطالب را مرور کرده و اشکالات احتمالی را حداکثر تا قبل از جلسه بعدی برطرف کند

11- تعداد محدودی از پرسشهای آزمون از رفرانس درسی خواهد بود که احتمالا در مطالب کلاسی عنوان نشده است بنابر این برای احراز نمره کامل خواندن منبع اصلی ضروری است

12- پرسش های آزمون ها عمدتا 4 یا 5 گزینه ای بدون نمره منفی بوده و تعدادکمتری هم پرسش ترکیبی شامل جا خالی، جور کردنی، انگلیسی ،کامل کردنی و تشریحی می باشند. رفرنس پرسش ها باید مشخص شده باشد

13- به علت شلوغی جلسه امتحان به هیچ سوالی به جز ایراد چاپی پاسخ داده نمی شود. در صورت وجود هر گونه ایراد دانشجو می تواند ضمن پاسخ دهی به بهترین گزینه، مراتب را در بخش انتقادات و پیشنهادات در انتهای پرسش ها وارد کند

14- در صورتی که دانشجویان به آزمون اعتراض داشته باشند، هیاتی متشکل از نماینده خانم ها، آقایان و دو نفر حائز بالاترین نمره کلاس، در اتاق استاد مربوطه به بررسی آزمون خواهند پرداخت و در صورت راضی نشدن، این هیات باید مراتب را به مدیر گروه اعلام کند

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:97/10/21

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر محمدی 

کلیات قارچ شناسی ، ساختمان سلولی و تغذیه قارچها 

10-12

97/6/31

1

 

 

دکتر محمدی

رشد قارچها انواع میسلیوم ،رویشی و زایشی

 ( هموتالیک ، هتروتالیک ، سود و میسلیوم) ،طبقه بندی

10-12

97/7/7

2

 

 

دکتر محمدی

تکنیک های متداول آزمایشگاهی و روش های افتراقی در تشخیص بیماریهای قارچی فرصت طلب و بیماریزا

10-12

97/7/14

3

 

 

دکتر محمدی

دیواره سلولی وتکثیرهای جنسی  و غیر جنسی در قارچها

10-12

97/7/21

4

 

 

دکتر محمدی

توکسین ها  و مسمومیت های ناشی از قارچ های سمی

( Mycetismus , Mycotoxicosis  )

10-12

97/7/28

5

 

 

دکتر محمدی

عفونت های قارچی و باکتریایی سطحی : علایم بالینی و تشخیص آزمایشگاهی آنها ، اریتراسما ، ترایکوباکتریوزیس ، درماتوفیلوزیس ، پیدرا

10-12

97/8/5

6

 

 

دکتر محمدی

عفونتهای فرصت طلب: آسپرژیلوزیس – موکور مایکوزیس                                             

10-12

97/8/12

7

 

 

دکتر محمدی

کاندیدیازیس و جئوتریکوزیس- تشخیص آزمایشگاهی عفونتهای مخمری

10-12

97/8/19

8

 

 

دکتر محمدی

عفونتهای مخمری و شبه مخمری –کریپتوکوکوزیس...

10-12

97/8/26

9

 

 

دکتر چادگانی پور 

کلیات عفونت های قارچی جلدی ( درماتوفیتوزیس )

10-12

97/9/3

10

 

 

دکتر چادگانی پور 

انواع درماتوفیتوز، (سر ، بدن ، کشاله ران ، پا و دست ، ناخن ، صورت و 

10-12

97/9/10

11

 

 

دکتر چادگانی پور 

تشخیص آزمایشگاهی عوامل درماتوفیتی و غیر درماتوفیتی 

10-12

97/9/17

12

 

 

دکتر محمدی

عفونت های قارچی زیر جلدی ( مایستوما و کروموبلاستومایکوزیس)

10-12

97/9/24

13

 

 

دکتر محمدی

ادامه عفونت قارچی زیر جلدی ( اسپوروتریکوزیس

10-12

97/10/1

14

 

 

دکتر محمدی

عفونتهای قارچی احشائی به علت پاتوژنهای حقیقی

10-12

97/10/8

15

 

 

دکتر محمدی

ادامه پاتوژن های احشایی حقیقی

10-12

97/10/15

16

 

 

 

 

 

 

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir