بافت شناسی کارشناسی شنوایی سنجی گروه علوم تشریح

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-10:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

نیمسال:                      دوم

رشته: شنوایی سنجی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: بافت شناسی

نام مسوول درس (واحد): خانم دکتر گیتی زرین فرد

شماره درس  :123374

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه 16-14

محل برگزاری: کلاس 9

تعداد و نوع واحد: ....      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929104

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

آدرس Email:g.zarinfard@yahoo.com

آدرس دفتر :طبقه سوم – گروه علوم تشريحي

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

شناخت ساختمان ميكروسكوپي و عملکرد بافتهای بدن انسان

اهداف اختصاصی:

  1. آشنایی با روش های تهیه بافت های مختلف و رنگ آمیزی آن ها
  2. شناخت ساختار فوق میکروسکوپی سلول
  3. شناخت بافت های عمومی بدن انسان
  4. شناخت بافت های اختصاصی بدن انسان در محدوده سر فصل تعیین شده

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. بافت شناسی دکتر  جعفر سلیمانی راد

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:10 نمره

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم: 10نمره

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

سياست مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در كلاس درس :

هر جلسه حضور و غياب انجام مي شود

دانشجویانی که بدون دلیل موجه دیر به کلاس وارد شوند به عنوان غایب به حساب می آیند.

در صورت غیبت بیش از 4 جلسه طبق قانون آموزشی نمره نهایی صفر گزارش خواهد شد.

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر زرین فرد

مقدمه- سلول- بررسی ساختمان اجزاء سلول 

14-16

97/11/16

1

 

 

دکتر زرین فرد

بافت پوششی و اختصاصات سطوح مختلف آن 

14-16

97/11/23

2

 

 

دکتر زرین فرد

انواع بافت پوششی و غددی

14-16

97/11/30

3

 

 

دکتر زرین فرد

بافت همبند و اجزاء بافت همبند: سلول ها، رشته ها و ماتریکس بافت همبند

14-16

97/12/07

4

 

 

دکتر زرین فرد

انواع بافت همبند- بافت غضروفی و انواع غضروف

14-16

97/12/14

5

 

 

دکتر زرین فرد

بافت استخوانی و اجزاء آن: (سلول ها و ماتریکس استخوان)

14-16

97/12/21

6

 

 

دکتر زرین فرد

انواع استخوان، استخوان سازی و مفاصل

14-16

97/12/28

7

 

 

دکتر زرین فرد

بافت عصبی- نورون- نوروگلی ها- سیناپس

14-16

98/01/20

8

 

 

دکتر زرین فرد

اعصاب خودکار- نخاع- مخچه

14-16

98/01/27

9

 

 

دکتر زرین فرد

شبکه کروئید- پرده های مغزی- مایع مغزی نخاعی

14-16

98/02/03

 

 

 

دکتر زرین فرد

بافت عضلانی- انواع بافت عضلانی و ساختمان مولکولی سلول های عضلانی

14-16

98/02/10

11

 

 

دکتر زرین فرد

بافت عضلانی قلبی- بافت عضلانی صاف

14-16

98/02/17

12

 

 

دکتر زرین فرد

دستگاه گردش خون: ساختمان عمومی رگهای خونی، شریان ها و وریدها 

14-16

98/02/24

13

 

 

دکتر زرین فرد

دستگاه تنفس: بینی، سینوس ها، حنجره ، نای و ریه 

14-16

98/02/31

14

 

 

دکتر زرین فرد

گوش و اجزاء آن ( گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی)

14-16

98/03/07

15

 

 

دکتر زرین فرد

پوست

14-16

98/03/21

16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir