آناتومی تنه کارشناسی کاردرمانی گروه علوم تشریح

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-4:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:96-97

نیمسال:                     دوم

رشته: کاردرمانی

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی تنه

نام مسوول درس (واحد): آقای آقابابایی

شماره درس  : 123377

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه 10-12

محل برگزاری: کلاس 8

تعداد و نوع واحد: 1      نظری           *     عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

آدرس Email:

آدرس دفتر :

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

: شناخت موقعيت مكاني عناصر آناتوميك در ناحيه قفسه سينه – شكم و لگن با تكيه بر سيستم عضلاني و عملكرد آنها در طي فعاليتهاي روزمره

اهداف اختصاصی:

1- توضيح عضلات در ناحيه قفسيه سينه – شكم – ستون فقرات و لگن با تكيه بر عملكرد آنها

2- موقعيت قلب و ريه ها و سيستم خونرساني مربوط به آنها در قفسه سينه

3- شكم وموقعيت احشاء گوارش و خونرساني و عصب گيري آنها

4- شناخت اجزاء سيستم ادراري در شكم و لگن

5- شناخت سيستم تناسلي داخلي و خارجي 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

1- كالبد شناسي عمومي- دكتر مصباح اردكاني

2-آناتومي گري –  بخش مفاصل و عضلات

3- استخوان شناسي – بهرام الهي

3- مطالب كلينيكال گفته شده در كلاس

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

بعلت تنوع منابع ارائه درس معمولاً مشكل غيبت وجود ندارد .معمولاً سياستهاي تشويقي و تنبيهي متناسب با ميزان حضور فيزيكي افراد در نحوه ارزشيابي ( نمره ) اعمال خواهد شد و غيبت بيش از 4از 17 موجب حذف درس خواهد شد.

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

آقای آقابابایی

مروري بر استخوان شناسي مهره ها و قفسه سينه – مختصري در مورد انواع مفاصل – مفاصل ستون فقرات 

10-12

96/11/17

1

 

 

آقای آقابابایی

رباطهاي ستون فقرات – ديسك پس مهره اي و اختلالات مربوط به آن – عضلات ناحيه Back

10-12

96/11/24

2

 

 

آقای آقابابایی

عضلات پاراورتبرال و عصب گيري آنها 

10-12

96/12/02

3

 

 

آقای آقابابایی

فانكشنال آناتومي عضلات پاراورتبرال – معرفي مختصر از ناهنجاريهاي آناتوميك ستون فقرات - عضلات بين دنده اي – ساب كتال – استرنوكستال – ديافراگم 

10-12

96/12/09

4

 

 

آقای آقابابایی

مكانيسم هاي تنفس سينه اي – تنفس شكمي – نقش عضلات در عطسه ، زورزدن – ثبات ستون فقرات بوسيله  كار عضلات شكمي و ديافراگم – عروق و اعصاب قفسه سينه 

10-12

96/12/16

5

 

 

آقای آقابابایی

طرز تشكيل وريد svc – تهيه عروق و اعصاب – كليات زنجيره سمپاتيك – مدياستن 

10-12

96/12/23

6

 

 

آقای آقابابایی

ناي و مجاورت آن – برونكوسها – خو.ن و عصب گيري ناي ريه ها – تقسيمات برونكوس دربافت ريه – پرده جنب و عصب گيري آن– رسس ها 

10-12

96/12/30

7

 

 

آقای آقابابایی

كلينيكال آناتومي ريه با تكيه بر حالتهاي تخليه لوبهاي ريه – قلب 

10-12

97/01/20

8

 

 

آقای آقابابایی

توضيح عمومي سيستم لنفاوي – اعصاب اسپلاتكنيك –مري (‌خونگيري + عصب گيري ) درماتومهاي تنه – فاسياهاي جدار قدامي شكم – عضلات ديواره قدامي شكم 

10-12

97/01/27

9

 

 

آقای آقابابایی

عضلات جدار قدامي شكم – عملكرد و عصب گيري آنها – خونرساني جدار قدامي شكم – عضلات ديواره خلفي تنه 

10-12

97/02/04

10

 

 

آقای آقابابایی

كانال اينگوئينال عناصر طناب اسپرماتيك – فاسياهاي داخلي شكم – بيضه و پوششهاي آن – كيسه بيضه 

10-12

97/02/11

11

 

 

آقای آقابابایی

غدد پستاني – خطوط كليواژ – تقسيم بندي نواحي شكم – معده – روده باريك 

10-12

97/02/18

12

 

 

آقای آقابابایی

بقيه سيستم گوارش – عغدد ضميمه گوارش 

10-12

97/02/25

13

 

 

آقای آقابابایی

غدد ضميمه دستگاه گوارش – شاخه هاي آئورت شكمي 

10-12

97/03/01

14

 

 

آقای آقابابایی

شريانهاي لگني – سيستم ادراري 

10-12

97/03/08

15

 

 

آقای آقابابایی

ركتوم – كانال آنال – ديافراگم لگني و عضلات كف لگن – پرينه 

10-12

97/03/22

16

 

 

آقای آقابابایی

دستگاه تناسلي داخلي و خارجي در زن و مرد 

10-12

97/03/29

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir