آناتومی 1 کارشناسی هوشبری گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-8:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:                    اول  

رشته: هوشبری

دوره: کارشناسی

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی 1

نام مسوول درس (واحد): دکتر میترا سلیمانی

شماره درس  : 123316

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه 16-14

محل برگزاری: کلاس 31

تعداد و نوع واحد: 2      نظری       *         عملی

دروس پیش نیاز: 

تلفن:37929154

ساعت و روزهای تماس: همه روزه 

Email: soleimani@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر : گروه علوم تشریحی طبقه سوم

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنایی با آناتومی سیستم اسکلتی، گردش خون، تنفس، سر و گردن، اندام فوقانی

اهداف اختصاصی:

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

آناتومی singh

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) پرسش در کلاس                                                                                                                                   بارم:5 نمره

ب) میان ترم                                                                                                                                              بارم: 7.5 نمره

پ) پايان ترم                                                                                                                                               بارم:7.5 نمره

وظایف دانشجو:

شرکت در کلاس، ارائه برخی از قسمت های کلاس

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

غیبت غیر مجاز مساوی حذف درس

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر سلیمانی

آناتومی و اصطلاحات، جمجمه

14-16

97/07/02

1

 

 

دکتر سلیمانی

جمجمه (ادامه)

14-16

97/07/09

2

 

 

دکتر سلیمانی

ستون مهره ای

14-16

97/07/16

3

 

 

دکتر سلیمانی

لگن استخوانی(ادامه)، عضلات ناحیه ی سر و صورت و گردن

14-16

97/07/23

4

 

 

دکتر سلیمانی

محتویات ناحیه ی گردن(ادامه)، قفسه ی صدری

14-16

97/07/30

5

 

 

دکتر سلیمانی

قلب و گردش خون

14-16

97/08/07

6

 

 

دکتر سلیمانی

دستگاه تنفس(بینی،حلق، حنجره،نای)

14-16

97/08/14

7

 

 

دکتر سلیمانی

ریه و پلورا

14-16

97/08/21

8

 

 

دکتر سلیمانی

عضلات بین دنده ای، عضلات قدام و خلف قفسه ی صدری

14-16

97/08/28

9

 

 

دکتر سلیمانی

استخوانهای اندام فوقانی 

14-16

97/09/05

10

 

 

دکتر سلیمانی

اندام فوقانی(ادامه)

14-16

97/09/12

11

 

 

دکتر سلیمانی

غدد بزاقی، مری،عصب واگ، عصب فرنیک، عضله ی دیافراگم 

14-16

97/09/19

12

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir