تقدیر از مدیران محترم واحد های دانشکده در آخرین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در تالار دکتر عباس ادیب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/14-8:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز سه شنبه مورخ 96/12/22 سی و هفتمین جلسه و آخرین شورای معاونین دانشکده پزشکی در سال 96 برگزار گردید. در این جلسه با اهداء لوح از خدمات مدیران محترم واحد های دانشکده در طول سال 96 توسط هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر و تشکر به عمل آمد. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir