کمیته ورزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/12/16-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

                    

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir