کمیته ورزش دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-10:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

       (پیام مقام معظم رهبری )

 

اعضاء
اساسنامه

 اگر امروز وقت برای ورزش نگذارید

درآینده وقت زیادی برای بیماری خواهید گذاشت .

انتخاب با خودمان است :

ورزش و سلامتی یا تنبلی و بیماری

نرمش و ورزش صبحگاهی روزهای زوج هر هفته ساعت 7:30 در محوطه نرمش صبحگاهی

 

              

       

               

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir