آزمون های معاونت آموزش پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/10/15-13:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
آزمون سنجش مهارتهای بالینی 25 بهمن ماه 97
زمان ثبت نام آزمون میان دوره پیش کارورزی،علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی(داوطلبان خارج از کشور)-مورخ 8 آذر ماه 97
آزمون جامع پیش کارورزی میان دوره آذر ماه 97
اطلاعیه آزمون سنجش مهارتهای بالینی 24 آبان ماه 97
قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه و پیش کارورزی شهریور ماه 97 - منطقه 7 آمایشی کشور
اطلاعیه آزمون سنجش مهارتهای بالینی 25 مرداد ماه 97
زمان ثبت نام و استعلام در مورد دانشگاه های برگزار کننده و اعلام ظرفیت ثبت نام دانش آموختگان جهت دوازدهمین دوره آزمون صلاحیت بالینی
زمان ثبت نام آزمون میان دوره پیش کارورزی مورخ 97/4/28
منابع مرجع آزمون های جامع علوم پایه پزشکی سال 98-97
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون جامع پیش کاروزی شهریور ماه 97
فرم ثبت نام آزمون جامع علوم پایه
آزمون جامع علوم پایه شهریورماه97
آزمون میان دوره پیش کارورزی تیرماه 97
قابل توجه دانشجویان شرکت کننده در آزمون میان دوره جامع علوم پایه مورخ 97/2/13
لیست شهرهای قابل انتخاب جهت محل آزمون های پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی مورخ 97/2/13
آزمون میان دوره پیش کارورزی و علوم پایه پزشکی مورخ 97/2/13
آزمون جامع علوم پایه(اسفندماه 96)
قابل توجه دانشجویان گرامی متقاضی شرکت در آزمونهای جامع علوم پایه پزشکی و الکترونیکی پیش کارورزی اسفندماه96

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir