انگل و قارچ شناسی پرستاری عملی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/08-9:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:1398-1397

نیمسال: ول                    

رشته:پرستاری

دوره:لیسانس(کارشناسی)

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

نام درس:انگل شناسی و قارچ شناسی  پزشکی

نام مسوول درس (واحد):مهران بهادران باغبادرانی

شماره درس  :126302  گروه درسی: 2

روز و ساعت برگزاری:یک شنبه ها،  12-10 صبح

محل برگزاری:کلاس 4 دانشکده پرستاری

تعداد و نوع واحد:   نظری 1 واحد             عملی

دروس پیش نیاز:-طبق مصوبه دانشکده پرستاری

تلفن:37929168

ساعت و روزهای تماس:شنبه تا چهارشنبه از صبح الی 5 بعداز ظهر بجز ساعات تدریس 8 

آدرس پست الکترونیک:bahadoran@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی، بخش قارچ شناسی

تعداد دانشجو: 45 نفر                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

خانم شهیدی       

شماره همراه:                   09135430143

هدف کلی درس:آشنایی دانشجویان با علم انگل شناسی و شناخت انگل ها، سیر تکاملی، بیماریزایی، تشخیص، درمان، پیشگیری و کنترل

اهداف اختصاصی:شناسایی مورفولوژی انگل های شایع، بیماری های  انگلی شایع، راه های انتقال بیماری انگلی، تشخیص آزمایشگاهی، درمان، کنترل و پیشگیری از بیماری های انگلی و انگل هایی که از طریق دستان آلوده و یا توسط مواد غذایی منتقل می شوند و راهکارهای پیشگیری از انتقال این انگل ها

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

انگل شناسی پزشکی تالیف نووا و براوون، ترجمه دکتر عمید اطهری، کرم شناسی پزشکی تالیف دکتر فریدون ارفع چاپ جدید،

انگل شناسی پزشکی تالیف دکتر هرمز اورمزدی جلد اول و دوم، تک یاخته شناسی پزشکی تالیف دکتر غروی

قارچ شناسی جامع تالیف دکتر فریده زینی، سایت Mycology On Line

 

منابع فرعی درس:مطالب موجود در پاورپوینت ها، پرسش ها و پاسخ های مطرح شده در جلسات تدریس                                                

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره(کوئیز،تکالیف،امتحان میان ترم...)  حضور و غیاب، پاسخ دانشجویان به سوالات مطرح شده در کلاس،   

امتحان میان ترم: چند گزینه ای بدون امتیاز منفی                                                           بارم:  60% -50% از کل نمره

ب) پایان دوره: حضور و غیاب، پاسخ دانشجویان به سوالات مطرح شده در کلاس، امتحان نهایی

   بارم : 40% الی 50% از کل نمره          مجموع: نمرات نهایی از 20 نمره

ا                                                        

وظایف دانشجو:

1) حضور منظم و به موقع در جلسات کلاسی

2) شرکت فعال در مباحث کلاسی و آمادگی برای ارائه مطالب تعیین شده از سوی مدرس براساس برنامه ریزی تنظیمی

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- گزارش موارد نقض شده توسط دانشجویان به آموزش دانشکده

2- غیبت غیر مجاز: یک جلسه غیبت = چشم پوشی، 2 جلسه غیبت = کسر نمره نهایی و 3 جلسه غیبت =گزارش مورد به آموزش و حذف درس

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم: در محدوده زمان تعیین شده توسط آموزش دانشکده پرستاری و مامایی                                                                                          تاریخ امتحان پایان ترم:  در روز و ساعت تعیین شده طبق تقویم آموزشی ارایه شده از طرف آموزش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:از جلسه دوم به بعد ممکن است هر جلسه بدون اطلاع قبلی امتحان(کوییز) گرفته شود.

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

مطالعات درس زیست شناسی پایه

مهندس بهادران

کلیات انگل شناسی پزشکی، کلیات کرم شناسی پزشکی و آشنایی با ترماتودهای کبدی و بیماری های ناشی از آنها

10-12

97/7/1

1

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

مهندس بهادران

ترماتودهای روده ای و ترماتودهای ریوی

10-12

97/7/8

2

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

مهندس بهادران

ترماتودهای خونی(شیستوزوماها) عارضه پوستی سرکری

10-12

97/7/15

3

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

مهندس بهادران

سستودها: طبقه بندی خانواده های: تنییده(تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم و تنیا اکینوکوک

10-12

97/7/22

4

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

مهندس بهادران

دنباله سستودها شامل خانواده های: هیمنولپیدیده، دیلپیدیده و راسته پسودوفیلیده

10-12

97/7/29

5

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

مهندس بهادران

کلیات نماتودها و تقسیم بندی آنها، آسکاریس لومبریکوئیدس، کرم های قلابدار و  لاروهای مهاجر احشایی و پوستی

10-12

97/8/6

6

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

مهندس بهادران

خانواده های استرونژیلویدیده،، تریکوریده،  خانواده اکسیوریده و ریشینیلیده

10-12

97/8/13

7

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

مهندس بهادران

نماتودهای خونی – نسجی کرم پیوک، ووشرریا بانکرافتی، بروگیا مالایی، اونکوسرکاولولوس و لوآ لوآ)، دیوکتو فیما رنالی

10-12

97/8/20

8

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر محمدی

کلیات قارچ شناسی پزشکی: بیماری های قارچی سطحی

10-12

97/8/27

9

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر محمدی

کاندیدیازیس

10-12

97/9/11

10

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر محمدی

درماتوفیتوزیس (کچلی ها) عوامل ایجاد کننده و انواع کچلی(سر، بدن، پا، ناخن، ریش و .........)

10-12

97/9/18

11

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر محمدی

قارچ های فرصت طلب

10-12

97/9/25

12

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر سلیمانی

کلیات تک یاخته شناسی ، تک یاخته های روده ای – حفره ای(سارکودیناها و تاژک داران)

10-12

97/10/2

13

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر سلیمانی

کوکسیدیاها و توکسوپلاسما گوندی، تک یاخته های خونی نسجی(لیشمانیاها، تریپانوزوماها و پلاسمودیوم ها)

10-12

97/10/9

14

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر سلیمانی

ادامه تک یاخته های خونی – نسجی(لیشمانیوز جلدی شامل: لیشمانیا تروپیکا، لیشمانیا ماژور)

10-12

97/10/16

15

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر سلیمانی

لیشمانیوز احشایی یا کالاآزار شامل(لیشمانیا دونووانی و لیشمانیا اینفانتوم)، تریپانوزوم ها و بیماری خواب

10-12

97/10/23

16

 

مطالعه مطالب جلسه قبل

دکتر سلیمانی

عوامل بیماری مالاریا و پلاسمودیوم ها شامل: (پلاسیمودیوم ویواکس، پلاسیمودیوم فالسیپاروم)

10-12

97/10/30

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir