انگل و قارچ شناسی پرستاری نظری

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-10:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

نیمسال: اول                    

رشته:پرستاری

دوره:لیسانس(کارشناسی)

گروه آموزشی: انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

نام درس:انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی

نام مسوول درس (واحد):مهندس یوسفی همکار درس :  آقای دکتر   محمدی

شماره درس  :126303

روز و ساعت برگزاری:یکشنبه ها ساعت  ( 12-10)

محل برگزاری:پرستاری کلاس 12

تعداد و نوع واحد:   نظری   1 واحد               عملی

دروس پیش نیاز:-زیست شناسی عمومی

تلفن:37929081

ساعت و روزهای تماس:حضور تمام وقت طبق برنامه هفتگی

آدرس پست الکترونیک:yousefi@med.mui.ac.ir

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی گروه قارچ و انگل شناسی، بخش قارچ شناسی

تعداد دانشجو:4                                                                           

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنایی با مورفولوژی , سیرتکاملی ,بیماریزایی,تشخیص ,درمان,کنتترل وپیشگیری انگلها وتک یاخته ها و قارچ های بیماریزای انسان در ایران

اهداف اختصاصی:دانشجو بتواند درهنگام مواجه با افراد  دارای علائم کلینیکی بیماریها انگلی وقارچی انهارا درجهت ارجاع به پزشک راهنمایی نماید.

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Medical parasitology by Nova & Brown                                                                

     2-انگل شناسی پزشکی ( ترجمه دکتر عمید اطهری )         

منابع فرعی درس: منابع درسی : 3-  بیماریهای شایع انگلی در ایران تالیف دکتر اسماعیل صائیبی

    4- قارچ شناسی پزشکی ( تالیف دکتر شهلا شادزی )   

 

                                                    

 

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                     بارم:8 نمره 

ب) پایان دوره:                                                                                                    بارم : 12 نمره                                                                                                       

 

 

 

                                                      

                                                                                                                        

وظایف دانشجو:

1- ارزیابی بر اساس امتحانات مقطعی, امتحان میان ترم و امتحان پایان ترم خواهد بود.        

          2- در طول ترم بدون تعیین قبلی امتحان _ کوییز ، انجام می گیرد .

          3- در صورت تداخل کلاس ها با تعطیلات رسمی با هماهنگی قبلی کلاس جبرانی برگزار می گردد

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:1- به ازای هر جلسه تاخیر یا غیبت طبق مصوبات آموزشی نمره کسر خواهد شد و غیبت بیش ازدو جلسه            منجر به حذف  درس و گزارش مورد به آموزش خواهد شد

 

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

کلیات و اصطلاحات انگل شناسی پزشکی

10-12

97/7/1

1

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

کرم شناسی پزشکی: نماتد ها: کلیات، آسکاریس و اکسیور

10-12

97/7/8

2

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

تریکوریس تریکورا . تریشین وتریکوسترونزیلوسها

10-12

97/7/15

3

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

ادامه نماتد ها:  کرم های قلابدار و.استرونزیلوئیدس استرکورالیس

10-12

97/7/22

4

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

خانواده فیلاریده شامل(ووشرریا بانکرافتی، بروگیا مالایی، اونکوسرکاولولوس و لوآ لوآ) و دیوکتوفایمیده(دیوکتوفیما رنالی)

10-12

97/7/29

5

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

ترماتود: کلیات و  فاسیولا هپاتیکا  دیکروسلیوم

10-12

97/8/6

6

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

شسیتوزوماها کلیات، تنیا ساژیناتا و تنیا سولیوم

10-12

97/8/12

7

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

ادامه سستودا:   تنیا اکینوکوک ( کیست هیداتیک) و هیمنولیپیس نانا

10-12

97/8/20

8

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

تک یاختگان و طبقه بندی ان ها: آمیب ها. آمیبهای بیماریزا وغیر بیماریزا

10-12

97/8/28

9

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

تاژکداران: ژیاردیا، تریکو موناس

10-12

97/9/5

10

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

تک یاختگان خونی- نسجی: انواع لیشمانیا ( جلدی و احشایی)

10-12

97/9/12

11

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

مهندس یوسفی

تک یاختگان خونی- نسجی: توکسو پلاسما

10-12

97/9/19

12

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

دکتر محمدی

وکسیدیا ها: ایزوسپورا و کریپتوسپوریدیوم و مالاریا

10-12

97/9/26

13

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

دکتر محمدی

کلیات قارچ شناسی پزشکی: بیماری های قارچی سطحی و کاندیدیازیس

10-12

97/10/2

14

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

دکتر محمدی

ادامه بیماری های قارچی سطحی و کاندیدیازیس

10-12

97/10/10

15

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

دکتر محمدی

قارچ های درماتو فیت

10-12

97/10/17

16

بله

مطالعه مباحث بیان شده درس تئوری

دکتر محمدی

قارچ های فرصت طلب

 

97/10/24

17

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir