آناتومی عمومی شنوایی سنجی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-10:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:        اول              

رشته: شنوایی سنجی

دوره: کارشناسی 

گروه آموزشی: علوم تشریحی

نام درس: آناتومی عمومی

نام مسوول درس (واحد): دکتر ناظم قاسمی

شماره درس  : 123363

روز و ساعت برگزاری: سه شنبه 12-10

محل برگزاری:دانشکده توانبخشی

تعداد و نوع واحد: 3     نظری      *          عملی *

دروس پیش نیاز: ندارد

تلفن:37929156

ساعت و روزهای تماس: همه روزه

آدرس Email:n_ghasemi@med.mui.ac.ir 

آدرس دفتر :گروه علوم تشریحی طبقه همکف

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:آشنايي دانشجويان با سيستمهاي مختلف بدن انسان

اهداف اختصاصی: 

دانشجو در پايان دوره بايستي قادر باشد :

  1. سیستم اسکلتی بدن و به ویژه استخوان های ناحیه سر و گردن را توضیح بدهد.
  2. سیستم شنوایی را توضیح بدهد

      3.  انواع بافت عضلانی در بدن و به ویژه عضلات ناحیه سر و گردن را توضیح بدهد.

      4. سيستم گردش خون، تنفس، گوارش، اوروژنیتال را توضيح دهد.

      5. سيستم عصبي را تقسيم بندي نموده و در مورد حس های ویژه توضیح بدهد

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

  1. کتاب آناتومي عمومي تاليف علي والياني ، چاپ سوم ، ناشر : كنكاش ، محل تهيه : مركز كتاب دانشگاه علوم پزشكي

       2. مطالب ارائه شده سرکلاس 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، ...)                                                                                          بارم: 2 نمره

ب) میان ترم:                                                                                                                         بارم: 9 نمره

     ب) پايان دوره:                                                                                                                    بارم:9 نمره

        ج) امتحان عملی                                                                                                                بارم: 20 نمره

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

1- به ازاي هر جلسه غيبت غیر مجاز 0.5 از نمره كل دانشجو كسر خواهد شد .

2- دانشجوياني كه به سوالات كلاس پاسخ صحيح دهند 0.25 به نمره كل اضافه خواهد شد.

3- بيش از 4 جلسه غيبت ، نمره صفر گزارش خواهد شد . 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

 

 

 

جدول زمان بندی

اسلاید

آمادگی لازم دانشجويان قبل از شروع کلاس

مدرس

عنوان

ساعت

تاريخ

رديف

 

 

دکتر قاسمی

مقدمه – تعريف اناتومي – معرفي سيستمهاي بدن

10-12

97/07/03

1

 

 

دکتر قاسمی

انواع استخوان- استخوان سازی، مفاصل

10-12

97/07/10

2

 

 

دکتر قاسمی

جمجمه (نماهای فوقانی، قدامی، خلفی، طرفی) 

10-12

97/7/17

3

 

 

دکتر قاسمی

جمجمه (نمای تحتانی، حفرات کرانیال)

10-12

97/7/24

4

 

 

دکتر قاسمی

تقسیم بندی ستون مهره ها

10-12

97/08/01

5

 

 

دکتر قاسمی

سیستم شنوایی

10-12

97/08/01

6

 

 

دکتر قاسمی

ادامه سیستم شنوایی

10-12

97/08/15

7

 

 

دکتر قاسمی

سيستم گردش خون ، قلب و پریکارد و عروق اصلی

10-12

97/08/22

8

 

 

دکتر قاسمی

عروق سر و گردن

10-12

97/09/06

9

 

 

دکتر قاسمی

معرفی سيستم عضلانی و عضلات سر و گردن

10-12

97/09/13

10

 

 

دکتر قاسمی

سيستم تنفسي ( بيني ، حلق ، حنجره، ناي ، ريه و پرده جنب)

10-12

97/09/20

11

 

 

دکتر قاسمی

معرفی سیستم های گوارشی و ادراری

10-12

97/09/27

12

 

 

دکتر قاسمی

معرفی سيستم عصبي (تقسيم بندي سيستم عصبی)، نخاع  

10-12

97/10/04

13

    دکتر قاسمی پل مغزی 10-12 97/10/11 14
    دکتر قاسمی مخچه 10-12 کلاس جبرانی 15
    دکتر قاسمی مغز میانی 10-12 کلاس جبرانی 16

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir