تازه های ژنتیک انسانی کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/15-8:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

سال تحصیلی:98-97

نیمسال:      اول                

رشته:  ژنتیک

دوره: کارشناسی ارشد 

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی

نام درس: تازه های ژنتیک انسانی

نام مسوول درس (واحد): دکتر پروانه نیک پور

شماره درس  : 186522

روز و ساعت برگزاری: دوشنبه ها 10-8

محل برگزاری: اتاد استاد

تعداد و نوع واحد: 2      نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن:37929086

ساعت و روزهای تماس:

آدرس

آدرس دفتر : دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تعداد دانشجو:                                                                            

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

آشنايي با تازه ترين مباحث مرتبط با علم ژنتيک و بيولوژي مولکولي

اهداف اختصاصی:

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (کوئيز، تکاليف، امتحان ميان ترم...)                                                                              بارم:

ب) پايان دوره:                                                                                                                                             بارم:

وظایف دانشجو:

شرکت در امتحان هر 4 مدرس الزامی است.

 

سياست ها و قوانين کلی دوره (لطفا در اولین جلسه تدریس هر مدرس، اگر در مورد آیتم های جدول زیر ابهام یا سئوالی دارید، از مدرس مربوطه بپرسید. سیاست های این جدول ممکن است از مدرسی به مدرس دیگر متفاوت باشد):

موارد غير قابل قبول

موارد قابل قبول

عدم رعايت نظم کلاس

درس پرسيدن يا کوئيز در ابتدا يا انتهای برخی جلسات

تاخير در ورود به کلاس

استفاده از منابع معرفی شده برای هر مبحث

هر گونه استفاده از تلفن همراه/اینترنت در کلاس

مشارکت فعال در بحث های کلاسی

غيبت (مطابق قوانين دانشکده برخورد می شود)

پرسيدن اشکالات درسی

مطالعه دروس ديگر سر اين کلاس

نقد علمی کلاس

درخواست تعطيلی کلاس ها در مواردي مانند انتهای ترم

انجام تکاليف در موعد مقرر

هرگونه مراجعه حضوري، تماس تلفنی، ايميل، درخواست شفاهی و ... جهت اضافه نمودن نمره اخذ شده

هرگونه درخواست اعم از بررسی مجدد نمره اخذ شده و ... تنها با تحويل درخواست کتبی به دفتر گروه (سرکار خانم هونجانی) ميسر است.

درخواست تغيير تاريخ امتحان بعد از تعيين شدن آن

خوردن و آشامیدن (در صورتیکه نظم کلاس بهم نخورد) (کلاس دکتر نیک پور)

ضبط صدا (کلاس دکتر نیک پور)

 

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

  • ارائة Ebook های مرتبط با درس به دانشجويان علاقه مند
  • ارائة اسلايدها به نماينده دانشجويان (جهت توزيع بين کليه دانشجويان)
  • ارائه طرح درس به نماينده دانشجويان (جهت کپی و توزيع بين کليه دانشجويان)
  • رفع اشکال و پرسیدن سئوالات از استادان با تعیین وقت قبلی

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

زمانبندی* ارائه درس: تازه های ژنتیک دوشنبه ها 8-10                نيمسال: اول 98-97

جلسه

تاريخ

عنوان

مدرس

1

2/مهر/97

تازه های نقشه برداری ژنتيکی- 1

دکتر طباطبایی فر

2

9/مهر/97

تازه های نقشه برداری ژنتيکی- 2

دکتر طباطبایی فر

3

16/مهر/97

عصر واريوم: اصول و مبانی آناليز واريانت ها

دکتر طباطبایی فر

4

23/مهر/97

تازه های استاندارد های تشخيص ژنتيکی

دکتر طباطبایی فر

5

30/مهر/97

در این چهار جلسه، نحوه پیدا کردن آخرین اخبار ژنتیک از سایت های معتبر آموزش داده می شود و ابتدای هر جلسه، اخبار آورده شده توسط خود دانشجویان بررسی و بحث می شود. نیز چهار مقاله مرتبط با موضوع microRNA (در خصوص نامگذاری علمی آنها، نحوه عملکرد و تنظیم بین سلسله ای (kingdom) آنها بحث و بررسی می شود.

دکتر نیک پور

6

7/آبان/97

دکتر نیک پور

7

14/آبان/97

دکتر نیک پور

8

21/ آبان/97

دکتر نیک پور

9

28/ آبان/97

انواع دیابت و ویژگی های هر یک

دکتر رسول صالحی

10

5/آذر/97

مبانی مولکولی دیابت نوع 2

دکتر رسول صالحی

11

12/ آذر/97

داروهای نوآورانه برای درمان دیابت نوع 2

دکتر رسول صالحی

12

19/ آذر/97

داروهای نوآورانه برای درمان دیابت نوع 2

دکتر رسول صالحی

13

26/ آذر/97

عنوان اعلام نکردند.

دکتر خیراللهی

14

3/ دی/97

عنوان اعلام نکردند.

دکتر خیراللهی

15

10/ دی/97

عنوان اعلام نکردند.

دکتر خیراللهی

16

17/دی/97

عنوان اعلام نکردند.

دکتر خیراللهی

17

24/دی/97

جمع بندی و نتیجه گیری

دکتر نیک پور

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir