سمینار I کارشناسی ارشد ژنتیک انسانی گروه ژنتیک

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/12/08-6:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

طرح دوره نظری و عملی یا course plan

 

سال تحصیلی:97-96

نیمسال:       دوم               

رشته:زیسست فناوری

دوره: کارشناسی ارشد

گروه آموزشی: ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

نام درس: سمینار I

نام مسوول درس (واحد):دکتر یوسف قیصری 

شماره درس  : 186519

روز و ساعت برگزاری:شنبه ها 16-14

محل برگزاری: هشت گوش

تعداد و نوع واحد: 1     نظری                عملی

دروس پیش نیاز:

تلفن: 37929194

ساعت و روزهای تماس:

آدرس Email:ygheisari@gmail.com

آدرس دفتر :دانشکده پزشکی - گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی 

تعداد دانشجو:    11                                                                        

نام نماینده دانشجویان و شماره همراه:

هدف کلی درس:

اهداف اختصاصی:

  • مهارت­های سخنرانی علمی موثر را به دست آورد.
  • مهارت­های گوش دادن فعال و نقادی علمی را به دست آورد.
  • با پژوهش­های اخیر در چند حوزه مرتبط با زیست پزشکی آَشنا شود.
  • به اهمیت سخنرانی، گفتگو و مباحثات علمی در پیشبرد دانش و فناوری پی ببرد.

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

مقاله و فیلم زیر برای یادگیری روش­های ارائه سخنرانی علمی پیشنهاد می­شوند:

  • Uri Alon, How to give a good talk. Molecular Cell 2009, 165-167

 

  • Susan K McConnell. Desigining effective scientific presentations: using PowerPoint and Structuring Your Talk (Video)

 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی

در پایان هر سخنرانی، همه شرکت کنندگان (اساتید و دانشجویان) در قالب یک فرم که نمونه آن در اختیار دانشجویان قرار می­گیرد، سخنرانی ایراد شده را ارزیابی می­کنند.  میانگین نمرات به سخنران اعلام خواهد شد و بازخورد ارزشمندی برای وی به حساب می­آید. از این رو مهم است که تکمیل این فرم­ها با دقت انجام شود.

یک سوم نمره نهایی درس از ارزشیابی اساتید، یک سوم از ارزشیابی انجام شده توسط دانشجویان و یک سوم از کیفیت چکیده مکتوب سخنرانی به دست می­آید. شیوایی نگارش، پوشش مطالب سخنرانی، ساختارمندی متن از شاخص­های مهم در ارزیابی چکیده خواهد بود. چنانچه جمله یا جملاتی از این متن از متون دیگر کپی شده باشد، تاثیر منفی قابل توجهی خواهد داشت.

وظایف دانشجو:

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو یا هرگونه نقض قوانین در کلاس درس:

 

 

تاريخ امتحان ميان ترم:                                                                        تاريخ امتحان پايان ترم:

ساير تذکرهای مهم برای دانشجويان:

 

معرفی درس و شرایط برگزاری:

درس سمینار، فرصت کم نظیری برای آشنایی دانشجویان با تازه­های ژنتیک و بیولوژی ملکولی است. در این درس هر دانشجو با راهنمایی یکی از اعضای هیات علمی که خود انتخاب می­کند در باره یک موضوع علمی یک سخنرانی علمی تهیه و ارائه می­کند. دانشجویان موظف هستند با اصول مهارت­های سخنرانی علمی آشنا شوند و سخنرانی خود را با در نظر گرفتن این آموزه­ها طراحی کنند. در جلسات ابتدایی دوره، مطالبی در این خصوص آموزش داده می­شود و منابعی برای یادگیری و مطالعه بیشتر در اختیار دانشجویان قرار می­گیرد. علاوه بر رعایت اصول کلی سخنرانی علمی، از نظر علمی باید سخنرانی غنی و ارزشمند باشد به گونه­ای که برای شنوندگان ایده­های جدیدی به ارمغان بیاورد. از این رو لازم است دانشجویان وقت کافی به این موضوع اختصاص دهند و از راهنمایی­های اساتید به نحو مناسب استفاده کنند.

علاوه بر ارائه سخنرانی خوب، دانشجویان باید تمرین کنند تا شنوندگان خوبی نیز باشند و سخنرانی­هایی که ایراد می­شود را به صورتی فعال و  سنجشگرانه گوش کنند. به این ترتیب به دنبال هر سخنرانی، مباحثه­ و گفتگویی شکل خواهد گرفت که مطالب ایراد شده با تفکری نقاد مورد واکاوی قرار خواهند گرفت.

حداکثر تا یک هفته پس از سخنرانی، دانشجویان فرصت دارند اسلایدها را به صورت pdf به همراه یک فایل word حاوی چکیده سخنرانی تحویل دهند. این چکیده باید به زبان انگلیسی و حداکثر 300 کلمه باشد. عنوان سخنرانی، نام سخنران و استاد راهنما در ابتدای این چکیده و کلیدواژه­ها در انتهای آن بیاید. همچنین 5 تا 7 منبع که مطالب سخنرانی عمدتا از آن­ها گرفته شده است در پایان متن با الگوی ونکوور بیاید. لازم نیست در متن 300 کلمه ای به این منابع ارجاع شود. یک نسخه از این متن حداقل تا زمان اعلام نمرات درس باید در نزد دانشجو نگهداری شود.

علاوه بر سخنرانی دانشجویان، در برخی جلسات، از اساتید و پژوهشگران درون یا بیرون گروه برای ایراد سخنرانی دعوت به عمل خواهد آمد. حضور به موقع دانشجویان در تمامی جلسات (چه سخنرانی همکلاسی­ها و چه اساتید) الزامی است و  و صرفاً با هماهنگی قبلی مسئول درس می­توانند غیبت داشته باشند. در موارد استثنا که امکان هماهنگی قبلی وجود نداشته باشد، تشخیص موجه بودن غیبت با مسئول درس می­باشد. لازم به ذکر است به ازای هر جلسه غیبت غیر مجاز نیم نمره از نتیجه ارزشیابی کم می­شود.

در زمان سخنرانی­ها، لازم است شرکت کنندگان با یکدیگر صحبت نکنند. همچنین، گوشی تلفن همراه در طول کلاس خاموش یا بی­صدا باشد. در موارد ضرورت با هماهنگی می توان آن را روشن نگه­ داشت.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir